Tuyển 50 Nam- 40 Nữ Cam Kết Trúng Tuyển

By :adminraothue 346 Views 06/03/2019

CƠ HỘI TUYỆT VỜI ĐẦU NĂM, CAM KẾT ĐĂNG KÝ LÀ TRÚNG TUYỂN
☑️Xuất cảnh : 4 – 6 sau trúng tuyển
☑️Nam Nữ Tuổi : 18-35 t

Đơn hàng 1: may mặc quần áo phụ nữ, trẻ em

35 người
Địa điểm: Nagasaki
Tuổi: 18-35
Ngày thi: 3/3
Phí 5200 đã có học,ở
—————
Đơn hàng 2 : Hàn bán tự động
Tuổi: 25-35
Địa điểm: Shizuoka
Ngày thi: 20/2
Phí 6500 đã có học,ở
—————
Đơn hàng 3 : Chế biến thuỷ sản (nam)
Tuổi: 23-28
Địa điểm: Mie
Ngày thi: 21/2
Phí 6500 đã có học,ở
—————
Đơn hàng 4 : Gia công cơ khí
Tuổi: 25-35 (Số lượng: 09)
Địa điểm: Gifu
Ngày thi: 22/2
Phí 6500 đã có học,ở
—————
Đơn hàng 5 : Chế biến thực phẩm 1 năm (nữ)
Tuổi: 18-35
Địa điểm: Kumamoto.
Ngày thi: 27/2
Phí 2600 đã có học,ở
—————
Đơn hàng 6: May quần bò
Địa điểm: Hiroshima
Tuổi: 18-33 Ngày thi: 15/3
Phí : 5200 có học,ở,
—————
Đơn hàng 7: may mặc quần áo phụ nữ, trẻ em
35 người
Địa điểm: Nagasaki
Tuổi: 18-35
Ngày thi: 3/3
Phí 5200 đã có học,ở,
—————
Đơn hàng 8: Nông nghiệp Nam, nữ
Tuổi: 19-30
Địa điểm: Kumamoto
Ngày thi: 21/2
Phí 5700-6500 đã có học,ở
—————
Đơn hàng 9: Dâu tây nữ
Tuổi: 18-23
Địa điểm: Kumamoto
Ngày thi: 20/2
Phí 5700 đã có học,ở
—————
Đơn hàng 10: Cà chua dưa lưới – nam
Tuổi: 23-27
Địa điểm: Kumamoto
Ngày thi: 27/2
Phí 6500 đã có học,ở
—————
Đơn hàng 11: Sơn các sản phẩm nhựa
Tuổi: 20-30 Nam
Địa điểm: AICHI
Ngày thi: 16/3
Phí 6500 đã có học,ở
—————
Đơn hàng 12: Mạ Điện (nam)
Tuổi: 20-30
Địa điểm: kyushu
Ngày thi: 20/3
Phí 6500 đã có học,ở

***************************************
☑️Xuất cảnh : 4 – 6 sau trúng tuyển
☑️Tuổi : 18-35

 Thêm Ưu đãi khi giới thiệu bạn bè đi cùng, Nhận ngay lỳ xì 1 chỉ vàng Lộc Xuân.